Metod kształtowania stali jest wiele – jedną z nich jej obróbka materiału na przystosowanych do tego walcarkach. Technika ta nosi nazwę walcowania i wykonuje się ją zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Zanim jednak wytłumaczone zostanie funkcjonowanie poszczególnych metod walcowania warto wyjaśnić na czym polega sama technika obróbki stali. Okazuje się, że materiał umieszczany jest na specjalnych rolkach lub walcach, które obracają się względem siebie. Podział walcowania, który opisujemy niżej uzależniony jest od temperatury walcowanej stali.

Stal walcowana w wysokich temperaturach

Wysokie temperatury obróbki stali pozwalają na jej łatwiejsze formowanie. Dla większości stali wybrana temperatura walcowania jest wyższa, niż temperatura re-krystalizacji tego materiału. W swojej pierwotnej formie stal ma kształt sztabki – następnie jest ona poddawana wysokiej temperaturze, która zmienia ją w rozpaloną do białości substancję. Właśnie w tym stanie stal trafia na rolki i walcowana jest do pożądanego kształtu i grubości.

Walcowanie na zimno – jak to się dzieje?

Co ciekawe, by otrzymać stal walcowaną na zimno w pierwszej kolejności trzeba walcować ją na… gorąco. Schłodzona bryła, która przeszła tego typu obróbkę jest poddawana dalszej pracy. Pozwala to uzyskać precyzyjne wymiary stali oraz jej lepszą powierzchnię. W zasadzie „walcowanie na zimno” to szereg szczególnych czynności, którym poddawane są pręty lub rury. Może być to szlifowanie lub polerowanie, które doprowadzić ma do precyzyjnego wykończenia powierzchni stalowych wytworów.