Niektóre materiały zawierają substancje chemiczne, które nie nadają się do grawerowania lub cięcia laserowego. Przetwarzanie tych materiałów może tworzyć niebezpieczne gazy lub pyły, które na stałe są w stanie uszkodzić organizm człowieka. Do materiałów, których nigdy nie należy obrabiać laserowo należą:

-Skóra naturalna i sztuczna skóra zawierająca chrom (VI)

-Wszystkie rodzaje włókien węglowych (zawartość węgla)

-Polichlorek winylu (PVC)

-Maślan poliwinylu (PVB)

-Politetrafluoroetyleny (PTFE/Teflon)

-Tlenek berylu.

Pamiętaj, żeby nie używać lasera do obróbki wszelkich materiałów zawierających halogeny (fluor, chlor, brom, jod i astatynę), żywice epoksydowe lub fenolowe

Ostrożnie z łatwopalnymi dodatkami

Dodatki zmniejszające palność mogą spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia. Dodatki zmniejszające palność mogą niekorzystnie wpływać na ludzki organizm. Podczas przetwarzania materiałów „trudnopalnych” należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ zwykle zawierają one brom. Zawsze najlepiej jest zapytać producenta o wszystkie składniki i wyniki testów materiałowych przed zakupem i przetworzeniem dowolnego materiału. Jeśli którykolwiek z tych materiałów zostanie grawerowany lub wycięty laserowo, mogą powstać szkodliwe pyły i gazy, które mogą uszkodzić maszynę, a nawet stanowić zagrożenie dla użytkownika. Dlatego nigdy nie zaleca się używania tych materiałów. Należy stosować maszyny do grawerowania i cięcia, także do obróbki różnych materiałów. Cięcie, grawerowanie i znakowanie drewna, papieru, metalu, akrylu, skóry, kamienia, tworzyw sztucznych i wielu innych wykonuje się bez użycia lasera.