Materiały do tradycyjnej obróbki

Materiały do tradycyjnej obróbki

Niektóre materiały zawierają substancje chemiczne, które nie nadają się do grawerowania lub cięcia laserowego. Przetwarzanie tych materiałów może tworzyć niebezpieczne gazy lub pyły, które na stałe są w stanie uszkodzić organizm człowieka. Do materiałów, których nigdy...