Stal, podobnie jak inne materiały wykorzystywane w szerokim zakresie branż, podlega wielu procesom powstawania i obróbki. Obecna na rynku stal różni się od siebie nie tylko uzyskiwaną formą, lecz także składem chemicznym, czy teksturą. Wynika to z potrzeb nabywców, którzy oczekują od zamawianego materiału odmiennych właściwości – niektórzy skupiają się bowiem na wytrzymałości stali, inni z kolei na szybkości jej wytwarzania. Wśród elementów stalowych wyróżnić można pręty, które mogą być ciągnione na zimno lub walcowane na gorąco – o co chodzi?

Walcowanie na gorąco

Pręty uzyskiwane tą metodą poddawane są w pierwszej kolejności oddziaływaniu wysokiej temperatury. Następnie specjalne walce wpływają na ostateczny kształt i rozmiar otrzymywanych elementów stalowych. Walcowanie na gorąco wpływa przede wszystkim na nanostrukturę materiału, co oznacza, że zamawiane pręty cechują się określonymi właściwościami. Wybór odpowiedniej metody walcowania pozwala na uzyskanie pożądanej wytrzymałości stali, czy jej elastyczności.

Pręty ciągnione na zimno

Sposób wytwarzania prętów stalowych za pomocą ciągnienia pozwala na uzyskanie dużo większej precyzji, niż ma to miejsce w przypadku walcowania. Elementy uzyskiwane dzięki tej metodzie cechują się wyjątkową powierzchnią, która jest błyszcząca oraz gładka, a zamawiane pręty wytwarzane w procesie ciągnienia osiągają zaskakująca cienkie wymiary, dostosowane do potrzeb nabywcy. Pręty powstają poprze przeciąganie przygotowanego półwyrobu przez narzędzie – tak zwane ciągadło.