Niewiele osób pracujących poza branżą hutniczą zdaje sobie sprawę z tego, że rury stalowe powstają dzięki różnym metodom tworzenia. Niewątpliwie do jednych z nowocześniejszych produktów stalowych należą rury bez szwu, które poprzez swoją szczególną charakterystykę mogą być wykorzystywane przez nabywców w odmienny sposób. Aby jednak zrozumieć sposoby zastosowania rur stalowych bez szwu trzeba w pierwszej kolejności poznać ich charakterystykę. Co wiadomo na temat tych elementów ze stali i jakie są ich zastosowania? Sprawdź w artykule!

Wyjątkowe cechy materiału

Rury bezszwowe cechują się przede wszystkim dużą wytrzymałością. Ich powstawanie polega na uzupełnianiu rozgrzanym materiałem przygotowanej wlewki, która formuje rurę w jej ostateczny kształt – może być to okrąg, kwadrat lub inna, wieloboczna figura. O wytrzymałości rur bezszwowych decyduje technika ich wytwarzania, ponieważ finalny produkt nie posiada połączeń, które mogłyby być jednym z najsłabszych punktów stalowego elementu, narażonego na uszkodzenia. W rurach bezszwowych cała powierzchnia jest jednakowo wytrzymała.

Co wiadomo na temat zastosowań?

Rury nieposiadające szwów znajdują szeroką gamę zastosowań. Można je wykorzystywać między innymi w przemyśle budowlanym, energetycznym, chemicznym, górniczym, motoryzacyjnym i lotniczym. Na tak wiele sposobów wykorzystania wpływa nie tylko wytrzymałość stalowych rur bez szwów, lecz także duża podatność na nadawanie dodatkowych właściwości. Mogą one bowiem być odporne na działanie wysokiego ciśnienia, czy wysokich i niskich temperatur.