Mimo powszechności stali niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, z czego w rzeczywistości stworzony jest materiał. Okazuje się bowiem, że stal to stop żelaza oraz węgla, który dzięki obróbce cieplnej przybiera formy wybrane przez hutników. Stal wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu – między innymi do wzmacniania konstrukcji betonowych, czy do tworzenia ogrodzeń posesji. Materiał ten doczekał się również wyróżnienia kilku poszczególnych gatunków, zgodnych z europejską normą PN-EN 10020:1996.

Gatunki stali

Ze względu na skład chemiczny wyróżnić można kilka rodzajów stali. Po pierwsze, będzie to stal węglowa, czyli tak zwana niestopowa – jej poszczególne rodzaje to stal nisko, średnio oraz wysokowęglowa. Innym gatunkiem będzie stal stopowa, gdzie również wyróżnić można trzy podrodzaje, tożsame wymienionym wcześniej. Stal różnicowana jest również ze względu na poziom czystości – w tym przypadku mowa o stali zwykłej, wyższej i najwyższej jakości. Oprócz tego gatunki stali to konstrukcyjna, narzędziowa, czy eutektoidalna.

Twarda i nie tylko

Co na temat samych właściwości stali mówią osoby pracujące z nią na co dzień? Poza twardością stali warto wskazać na jej plastyczność. Dzięki temu materiał jest w stanie zachować swoją odkształconą postać, nadaną przez hutnika. Dodatkowo stal charakteryzuje się dużą ciągliwością i spawalnością. Ostatnia z cech powala łączyć stalowe elementy dzięki wykonaniu specjalnego spawu na ich powierzchni. Właściwość ta doceniana jest zwłaszcza w przemyśle, czy warsztatach samochodowych.