Ze względu na swoje unikatowe właściwości stal pozwala na łączenie jej z innymi, stalowymi elementami. Podstawowym sposobem na trwałe połączenie materiału jest spawanie – to jednak nie jest tak proste, jak wydaje się wielu osobom. Poza odpowiednim sprzętem spawacz musi rozumieć zachowanie materiału, z jakim pracuje, a przede wszystkim musi znać techniki pozwalające mu na wykonanie solidnego spawu w trudno dostępnych miejscach, gdzie ciężko o obrócenie danego elementu. Poniżej opisujemy dwie z kilku metod spawania stosowanych w przemyśle i nie tylko.

Łączenie rur spawaniem gazowym

Jedną z metod, która od dawna stosowana jest przez spawaczy to łączenie stalowych elementów za pomocą gazu. Ciepło, które wytwarza się podczas spalania gazu topi brzegi łączonych metali i łączy je ze sobą. Spawacz może używać do pracy spoiwa, choć w przypadku spawania gazowego nie będzie ono konieczne. Okazuje się bowiem, że bez wykorzystania spoiwa topią się krawędzie stalowych elementów i łączą się ze sobą. Spawanie gazowe doceniane jest przede wszystkim za możliwość wykonywania spawów w trudno dostępnych miejscach.

Na czym polega metoda TIG?

Spawanie metodą TIG to jedno z bardziej precyzyjnych spawań – ostateczna jakość łączenia zależy od umiejętności osoby obsługującej maszynę. W tym przypadku krawędzie obrabianej stali topi się za pomocą łuku elektrycznego – ciepło jarzy się między stalą, a elektrodą wolframową, która nie podlega topieniu. Podobnie, jak w przypadku spawania gazowego spawacz nie musi, lecz może użyć spoiwo.