Wykorzystywanie stali w budownictwie sięga dziesiątek lat wstecz. Budowniczowie zauważyli, że wzmacnianie konstrukcji betonowych za pomocą stalowych elementów znacząco wpływa na stabilność powstających budowli, a także zwiększa ich nośność i możliwości projektowe. Stal wykorzystywana w budownictwie musi cechować się wyjątkowymi właściwościami, dlatego nie bez znaczenia pozostaje jej skład, czy forma. O czym mowa? Aby dowiedzieć się więcej – warto przeczytać artykuł.

Rodzaj wykorzystywanego materiału

Do elementów ze stali, które wykorzystywane są przy wznoszeniu budynków, należą między innymi kształtowniki, czy kątowniki. Jak powstaje sama stal, która następnie formowana jest w wymienione elementy? Proces otrzymywania stali wykorzystywanej w budownictwie jest dwustopniowy. Najpierw tworzona jest tak zwana surówka, która stanowi stop rud żelaza. Następnie otrzymana surówka poddawana jest utlenianiu, które kwalifikuje stal do wykorzystywania w budownictwie. Proces ten ma doprowadzić do uzyskania materiału o wymaganym składzie chemicznym.

Możliwe rodzaje zastosowań

Najpopularniejszym sposobem zastosowania stali w budownictwie jest przygotowywanie zbrojeń współpracujących z betonem. Budowniczowie zauważyli, że beton cechuje się interesującymi właściwościami – ma on dużą odporność na ściskanie, z kolei niewielką wytrzymałość na rozciąganie. Celem stosowania stalowego zbrojenia w betonie jest przeniesienie siły rozciągającej z nieodpornego na nią betonu na stal. Zbrojenia wykorzystywane w budownictwie mają najczęściej formę tradycyjnych, prostych prętów, drutu lub walcówki.